پورتال اختصاصی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق
صفحه اصلی > گزارشات مطالعاتی 
 

 

 

گزارشات مطالعاتی

  گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در شش ماهه اول سال 95
  مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق در حال افزایش است
 

راهکارهای توسعه تجارت با کردستان عراق

   روابط تجاري عراق با ج.ا.ايران
  شاخص های عراق و اقلیم کردستان
  جدول فهرست پتانسیل های صادراتی ایران به عراق ( ارزش هزار دلار)
    برخی ویژگیهای اقتصادی و تجاری کردستان