پورتال اختصاصی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق
صفحه اصلی > موافقت نامه ها 
 

 

موافقت نامه های تجاری و بازرگانی

 

یادداشت تفاهم توسعه همکاری های اقتصادی ایران و اقلیم کردستان